N8vdN8 2015: Het dodenleger van Jan Haak

4 oktober 2015

Tijdens de verduisterde maskerparade in de Nacht van de Nacht op zaterdag 24 oktober 2015, waarmee Middelburg zijn binnenstadsfestijn van het Duister afsluit, verschijnt als primeur in de processie van «Het Dodenleger», de solitaire maskerpersonage Jan Haak, geest der Zeeuwse zoete binnenwateren in ballingschap, en voor oudere Zeeuwen zeker geen onbekende. Decennia lang werd het fantoom door eenieder op het droge verguisd omdat hij het nooit zou nalaten om zwemmers in diep water met een haak naar beneden te trekken ten einde hen de verdrinkingsdood op te dringen.

Zijn verschijning in «Het Dodenleger» staat in het teken van de uitbeelding van oud-europese volksmythische wezens welke eeuwenlang de taak op zich hebben genomen om ééns per jaar een leefgemeenschap te bevrijden van haar gestorven zielen. Als Zeeuws-oudgediende is Jan Haak gehouden temidden van andere illustere figuren, andermaal zijn taak ‘museaal’ uit te voeren binnen het stramien van een indrukwekkende fakkeloptocht door de verduisterde Middelburgse binnenstad.

Meer achtergrondinformatie over het Dodenleger van Jan Haak is te vinden in het uitgebreide persbericht van Phons Bakx, ‘Jan Haak terug van weg’.

Foto 2014: Nous Davidse