N8vdN8 Middelburg 2016: het Geeregebied wordt een rosse buurt

17 oktober 2016

Mensen die het voorlopige programma goed bestudeerd hebben zagen het al: een van de spannendste plekjes van de komende N8vdN8 is misschien wel het gebied Korte Geere – Lange Geere – Lammerensteeg. In het programma staat “de voormalige rosse buurt van Middelburg beleeft een revival…” Wij zijn heel benieuwd hoe dat er allemaal uit gaat zien. We weten dat Stadsbrouwerij Middelburg (Hosternokke) die avond voor het eerst open zal zijn en lezen verder: Paal- en oriëntaalse dans, dames voor de ramen, kunst met een knipoog, verboden vruchten. Dat klinkt goed!

Veel mensen denken dat alleen de Spanjaardstraat die functie ooit had, eeuwen geleden maar dat is niet zo.

In 1565 mochten zij zich alleen beroepshalve bevinden in de straete, genaempt de Geere ende thiende hof (bron: “Bronnen tot de geschiedenis van Middelburg in den landsheerlijken tijd”, W.S. Unger). “Middelburg bepaalde in 1566 in een verordening dat bordeelhouders geen vaantje (= bierkroes) mochten uithangen maar alleen “eene tinne pints kanneken met een pallemboemke”, dus een palmboompje als kenteken van een hoerhuis; zodoende was voor de klant duidelijk of hij voor een ‘eerlijcke’ kroeg of tapperij stond of voor een bordeel.

Soms bepaalde een stad dat ‘wiven van ligten levene’ (vrouwen van het lichte leven) zich ’s avonds niet buiten de voor hen aangewezen gebieden in de stad mochten vertonen; bij kerkelijke plechtigheden de hele dag niet. Straffen voor hoeren die zich niet aan de regels hielden waren: verbanning, lijfstraf, of “het dragen van de stedesteen”, dat wil zeggen: twee stenen, met het stadswapen beschilderd, aan een ketting om de hals dragen. Tussen 1570 en 1600 kwamen alle steden van Friesland, Groningen, Overijssel, Gelre, Utrecht, Holland en Zeeland onder invloed van calvinisten die prostitutie strikt afwezen. In 1575 werd in Delft het houden van een “hoerhuis” verboden; Middelburg volgde in 1576.

Foto N8vdN8 Middelburg 2013: Co Coppoolse.